Miljöpolicy

  • Vi skall följa bindande krav såsom legala krav samt övriga åtaganden.
  • Vi granskar löpande vårt produktsortiment för att kunna förnya befintliga produkter och kunna erbjuda miljömässiga alternativ till våra kunder.
  • Vi följer upp bränsleförbrukning på våra fordon regelbundet för att minska miljöbelastningen.
  • Vi strävar efter att förbättra olika aktiviteter i våran verksamhet som påverkar miljön.
  • Vi informerar våra kunder hur de på bästa sätt använder våra produkter för att minska miljöpåverkan.
  • Vi arbetar för att minska tomemballage, sop sorterar samt återvinner miljöfarligt avfall.
  • Vi har interna och externa diskussioner om vårt miljöarbete regelbundet.