Kvalitetspolicy

  • Vi strävar efter att använda oss av leverantörer som har bra kvalitet på sina produkter och bra miljöanpassade produkter.
  • Våra kunder skall känna att de får hög service och ett bra bemötande av oss.
  • Vi skall erbjuda våra kunder den bästa kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens önskemål och krav.
  • Vi skall ha en hög leveranssäkerhet.
  • Vi skall alltid testa nya produkter enligt gällande krav innan de släpps till kund.
  • Vi skall ständigt se över vårt arbetssätt för att kunna förbättra oss och verksamheten.